Oferta

Kruszywa

ŻWIRKOL sp. z o.o. zainwestowała w innowacyjne linie technologiczne, produkujące kruszywa. W efekcie tych działań firma staje się regionalnym dostawcą kruszyw budowlanych oraz drogowych i zaczyna funkcjonować jako spółka zajmująca się produkcją kruszyw naturalnych. Naszą górniczą działalność łączymy z troską o środowisko naturalne i dbałością, aby zagospodarowanie przestrzenne terenów kopalń nie spowodowało zaburzenia istniejących ekosystemów.

Beton

Beton w dzisiejszych czasach stanowi, oprócz głównego składnika budowlanego, również produkt dekoracyjny i artystyczny. Dodatkowo, jako podstawowy element budulcowy, powinien być produkowany zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, co jest możliwe jedynie poprzez wdrożenie odpowiedniej polityki w jednostce i w procesie produkcyjnym. W 2021 firma zainwestowała w nowoczesny, innowacyjny węzeł betoniarski, który zapewnia wytwarzanie wysokiej jakości mieszanek betonowych i gwarantuje utrzymanie powtarzalności wymaganych parametrów. W ramach wdrożonego projektu powstają produkty w cyklu obiegu zamkniętego, uwzględniając założenia zielonej gospodarki oraz innowacyjnych rozwiązań́ technologicznych, dostosowanych do wymagań́ klientów w zakresie dostępu eko-produktów wytworzonych w eko-sposób.
Proces produkcji w mobilnym węźle betoniarskim będzie realizowany zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego, poprzez zastosowanie upcykling. Jednocześnie innowacyjne procesy pozwolą̨ na wprowadzenie w życie idei zielonej gospodarki. 

 • Bio-beton
 • Biologiczny beton
 • Beton recyklingowy
 • Beton transparentny
 • Beton plastyczny
 • Beton dekoracyjny
 • Nano-beton
 • Suchy beton
 • Beton zrównoważony
 • Beton C12/15   
 • Beton C16/20
 • Beton C20/25  
 • Beton C25/30
 • Beton C30/37 
 • Beton C 35/45
 • Beton C 40/50
 • Beton C 45/55  
 • WYLEWKA ANhyDAL

Transport

Spółka jest w posiadaniu floty nowych zestawów transportowych, co umożliwia dostawę własnych produktów i towarów, jako działalność wspomagająca. Wszystkie wykorzystywane pojazdy spełniają najwyższe wymagania w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa.