Model biznesowy

Na proces tworzenia wartości w Żwirkol sp. z o.o. patrzymy w ramach trzech perspektyw: krótko, średnio i długookresowej.
 

W krótkim okresie kluczowe znaczenie odgrywa efektywność operacyjna.
W średnim okresie tworzymy wartość realizując strategię, skoncentrowaną na przyjętych finansowych i niefinansowych czynnikach, opartych o nasze przewagi konkurencyjne. Dokonujemy również stałego monitorowania oraz modyfikowania, z perspektywy przyjętego łańcucha wartości.
W długim okresie tworzymy wartość poprzez oddziaływanie na Cele Zrównoważonego Rozwoju, a mianowicie cel nr 5,6,8,9,12,13 i 15 według Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030, poprzez modyfikowanie modelu biznesowego, zgodnie z wyzwaniami i trendami otoczenia rynkowego.

Łańcuch wartości Żwirkol sp. z o.o. 

Nasz łańcuch wartości opieramy na trzech filarach: Człowiek – Planeta - Biznes.
Najważniejsze wartości Żwirkol sp. z o.o.

  

Wśród wartości, którymi kierujemy się w Żwirkol sp. z o.o., mając zawsze na względzie czynnik ludzki, od którego zależy nasze funkcjonowanie, wyróżniamy:

  •  Bezpieczeństwo
  •  Ochrona środowiska - zielona gospodarka – upcykling
  •  Odpowiedzialność
  •  Cele Zrównoważonego Rozwoju
  •  Innowacje.

Wobec uznania, że kluczową rolę odgrywa kadra pracownicza, dochowujemy należytej staranności w odniesieniu do wszystkich pracowników, budując jednocześnie globalne znaczenie naszej spółki, poprzez pozyskiwanie najlepszych ekspertów i specjalistów. Zatrudniamy osoby z wieloletnim stażem oraz doświadczeniem w branży, do których możemy zaliczyć osoby posiadające ponad 40 letnie doświadczenie w branży produktów budowlanych, osoby z 21 letnim stażem pracy w zakresie obsługi księgowo-podatkowo-zarządczej, wielu specjalistów na stanowiskach kierowniczych, technologicznych i administracyjnych. Jednocześnie w ramach praktykowania pozytywnej współpracy z otoczeniem biznesowym, Żwirkol sp. z o.o. korzysta z outsourcingu w zakresie specjalistycznych usług geologicznych, geodezyjnych, certyfikacji kruszyw, laboratoryjnych, księgowych, prawniczych, doradczych (prawo podatkowe, BHP) oraz audytorskich, zarówno w relacjach krajowych jak i zagranicznych. W ramach własnych zasobów kadrowych inwestuje w wykształcenie swoich pracowników, finansując koszty szkoleń, kursów oraz specjalistycznych studiów, między innymi: prawo, finanse i rachunkowość, budownictwo.
W ramach stale wdrażanych innowacji, Żwirkol sp. z o.o. wprowadziła dostęp do e-sklepu, celem zaimplementowania pełnej automatyzacji i zdalnych relacji z klientami.
Wszystkie produkty tworzone są we wsparciu o precyzyjne projektowanie komputerowe.
Wprowadzono innowację organizacyjną, polegającą na wdrożeniu nowego procesu obiegu dokumentów oraz nowej metody organizacyjnej w obsłudze klientów.