O Nas

Żwirkol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje w trzech obszarach:

  • Beton
  • Kruszywa
  • Transport, w związku z dostawą własnych produktów i towarów, jako działalność wspomagająca.

Żwirkol sp. z o.o.  ma swój wkład w rozwój gospodarczo – społeczny regionu oraz podchodzi do swojej działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
Biorąc pod uwagę fakt, że w obecnych czasach nasza działalność ma wpływ na wiele obszarów takich jak: gospodarka, rynek pracy, bezpieczeństwo czy troska o środowisko naturalne i społeczności lokalne, podejmujemy działania w przedmiotowych obszarach, mając na uwadze poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do produktów i usług, powstających w ramach cyklu obiegu zamkniętego, uwzględniając założenia zielonej gospodarki w oparciu o realizację celów zrównoważonego rozwoju według Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030.